Exclusive Events, IT developments, Ad Hoc Training and Coaching

Opleiding en Coaching

Clarcy Consulting biedt coaching op maat in de vorm van regelmatige, individuele gesprekken.  Na een eerste intake waarbij de juiste vraag en nood wordt geformuleerd, worden personen begeleid in hun zoektocht naar de gepaste oplossing van specifieke moeilijkheden die zich voordoen op hun traject.   Dit kan betrekking hebben op elk managementgebied, zoals time management, leren omgaan met delegeren, personeelsbeheer, conflictbeheer, projectbeheer, onderhandelingstechnieken, managementrapportage, burn-out ...

Philippe heeft ondertussen al meer dan twintig jaar ervaring als manager.  Over de jaren heen heeft hij meerdere jonge collega's en jonge kaderleden begeleidt in hun carrière. Zelf is hij een fervent gebruiker van de GTD-beheermethode "Getting Things Done" van David Allen, welke hij al vele jaren met succes toepast.

Clarcy Consulting kan ook bedrijfspecifieke opleidingen creëren en/of geven. De opleiding wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en verstrekt op een tijdstip te bepalen door het bedrijf zelf, bv bij het aantreden van nieuwe collega's, in het kader van regelmatige opfrissingsmomenten ...

Tot slot biedt Clarcy Consulting opleiding en/of seminaries over burn-out; niet vanuit medisch oogpunt maar vanuit het oogpunt van de betrokkene zelf. Wat zijn de signalen, hoe wordt deze situatie ervaren, wat zijn de verwachtingen van de betrokkene, hoe geraakt men uit deze situatie, hoe lang duurt een burn-out, is het de schuld van de werkgever, de collega's of de betrokkene zelf, hoe gebeurt de terugkeer naar kantoor ... ? Uiteraard proberen we alle vragen zonder taboes te beantwoorden.